Napisala: dr.sc. Krstina Mišlov

Prema podacima EURSTAT-a u 2016. godini Hrvatska je izvezala srdele i inćuna u vrijednosti od 54 milijuna eura, što je činilo 29% od sveukupno izvezene hrvatske ribe (ulovljene i uzgojene). U hrvatskoj što u ulovu, što preradi male plave ribe sudjeluje oko 10 000 radnika, i to otočnim, ruralnim područjima. Svi ovi radnici zaposleni su 12 mjeseci u godini, jer im to mala plava riba omogućava. Iz predpristupnih fondova (SAPARD i IPARD), te iz Europskog fona za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020, povučeno je na desetke milijuna eura za izgradnju i opremanje novih tvornica, koje su smještene u ruralnim područjima, a koje se isključivo bave preradom male plave ribe. Navedene brojke svjedoče zašto je ribolov male plave ribe iznimno važan za hrvatsko ribarstvo. Zbog njegove važnosti Republika Hrvatska (RH) veći dugi niz godina provodi mjere upravljanja ribolovom male plave, s ciljem održivosti stokova srdele i inćuna i ribarstva.

Od 2008 godine do danas RH provodi nacionalnu mjeru zabrane ribolova male plave ribe (srdele i inćuna) u vrijeme mrijesta srdele, u trajanju od 20-40 dana, za plovila koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom namijenjenom za lov male plave ribe (srdelara). Od tada znanstveni podaci pokazuju rast broja regruta (pojačano novačenje) srdele i rast biomase srdele.

Nadalje, od 2014. godine autorizirana su sva plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom. Iste godine reducirana je snaga umjetne rasvjete – koja služi za sakupljanje ribe. Također od 2014. godine zbog kontrole ulova i nadzora kretanja plovila ugrađeni su elektronski očevidnici i satelitsko praćenje plovila za sva autorizirana plovila (VMS). Navedene mjere upravljanja na snazi su i sada.

Ulaskom u Europsku Uniju (EU) RH je dobila mogućnost financiranja određenih mjera upravljanja, s ciljem održivosti stokova, iz Europskog fonda za ribarstvo 2007-2013, te iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020. Mjere trajne i privremene obustave ribolova pokazale su sa kao dobri alati, za smanjenje ribolovnog napora i očuvanja stokova riba u vrijeme mrijesta, ali i istovremeno očuvanje ribara.. Stoga, je RH koristila i još uvijek koristi ove mjere u svrhu očuvanja stokova male plave ribe, ali i ribara koji se bave ulovom male plave ribe.

Izuzetno važno je napomenuti, da hrvatski ribari sudjeluju u predlaganju mjera upravljanja. Njihovo znanje stečeno dugogodišnjim iskustvom na moru, pripomoglo je donošenju niza mjera. Iako su mjere upravljanja u pojedinim trenutcima bile vrlo teške za veliki broj ribara, ribari su ih prihvatili jer su vjerovali u njihove rezultate i vjerovali su da to rade za svoju budućnosti, jer bez ribe nema ni ribara.

Mjera trajne obustava ribolova

Od 2014. do 2017. godine Republika Hrvatska je provodila mjere trajne obustave ribolova koja je bila sufinancirana iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Mjera trajne obustave ribolova provodila se je s ciljem smanjivanja ribolovnog napora. U ovom razdoblju „srezala“ je 30-tak ribarskih plovila autoriziran za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom, što je rezultiralo smanjenjem ribolovnog napora u segmentu ulova srdele i inćuna.

Mjera privremene obustave ribolova

Republika Hrvatska od 2015. godine provodi mjere privremene obustave ribolova za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom u vrijeme mrijesta srdele i inćuna sufinancirane iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Privremene obustave ribolova u 2015. godini:

•Privremena obustava ribolova s ciljem zaštite srdele u razdoblju od 15. siječnja do 31. siječnja.

•Privremena obustava ribolova s ciljem zaštite srdele u razdoblju od 11. do 20. prosinca

•Privremena obustava ribolova s ciljem zaštite inćuna u razdoblju od 01. do 21. svibnja, s tim da je svako plovilo u razdoblju od 22. do 31. svibnja također nije obavljalo ribolov.

Privremene obustave ribolova u 2016. godini:

•Privremena obustava ribolova s ciljem zaštite srdele u razdoblju od 05. siječnja do 20. siječnja, s tim da je svako plovilo u razdoblju od 16. do 31. siječnja smjelo imati najviše 5 ribolovnih dana.

•Privremena obustava ribolova s ciljem zaštite inćuna u razdoblju od 30. travnja do 15. svibnja, s tim da je svako plovilo u razdoblju od 06. do 21. svibnja smjelo imati najviše 5 ribolovnih dana.

Privremene obustave ribolova u 2017. godini:

•Privremena obustava ribolova s ciljem zaštite srdele u razdoblju od 05. siječnja do 20. siječnja, s tim da je svako plovilo u razdoblju od 21. do 31. siječnja smjelo imati najviše 5 ribolovnih dana.

•Privremena obustava ribolova s ciljem zaštite inćuna u razdoblju od 30. travnja do 15. svibnja, s tim da je svako plovilo u razdoblju od 16. do 31. svibnja smjelo imati najviše 5 ribolovnih dana.

Privremene obustave ribolova u 2018. godini:

•Privremena obustava ribolova s ciljem zaštite srdele u razdoblju od 01. siječnja do 15. veljače, s tim da je svako plovilo u razdoblju od 16. do 28. veljače smjelo imati najviše 5 ribolovnih dana.

•Privremena obustava ribolova s ciljem zaštite inćuna u razdoblju od 01. do 15. svibnja, s tim da je svako plovilo u razdoblju od 15. do 31. svibnja smjelo imati najviše 5 ribolovnih dana.

Mjere upravljanja provedene u 2014. godini:

•Ograničenje ribolova na maksimalno 180 ribolovnih dana godišnje i maksimalno 20 ribolovnih dana mjesečno, za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom.

•Privremena mjera upravljanja: prostorno vremensku mjera regulacije ribolova zatvaranjem 28% teritorijalnog mora RH, za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom veća od 12 metara, u trajanju 4 mjeseca (od 14. kolovoza do 24. prosinca).

•Autorizirana su sva plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom.

•Reducirana je snaga umjetne rasvjete – koja služi za sakupljanje ribe.

•Zbog kontrole ulova i nadzora kretanja plovila ugrađeni su elektronski očevidnici i satelitsko praćenje plovila za sva autorizirana plovila (VMS).

•Nacionalna mjera zabrane ribolova male plave ribe (srdele i inćuna) u vrijeme mrijesta srdele, u trajanju od sveukupno 26 dana (od 05. do 31. prosinca), za plovila koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom namijenjenom za lov male plave ribe (srdelara).

Mjere upravljanja provedene u 2015. godini:

•Ograničenje ribolova na maksimalno 180 ribolovnih dana godišnje, maksimalno 144 ribolovnih dana godišnje koji ciljaju inćuna i maksimalno 20 ribolovnih dana mjesečno, za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom.

•Privremena mjera upravljanja: prostorno vremensku mjera regulacije ribolova zatvaranjem 32 % teritorijalnog mora RH, za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom veća od 12 metara, u trajanju 4 mjeseca (od 14. kolovoza do 24. prosinca).

•Svi brodovi koji obavljaju ribolov male plave ribe obvezni su imati elektronski očevidnik

•Privremene obustave ribolova u vrijeme mrijesta srdele i inćuna za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom.

•Trajna obustava ribolova plovila autoriziranih za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom.

•Nacionalna mjera zabrane ribolova male plave ribe (srdele i inćuna) u vrijeme mrijesta srdele, u trajanju od sveukupno 23 dana (od 01. do 15. siječnja, od 24. do 31. prosinca), za plovila koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom namijenjenom za lov male plave ribe (srdelara).

Rezultati provedenih mjera upravljanja u 2015. godini, u odnosu na 2014. godinu kada je RH ulovila 71 055 tona srdele i inćuna:

•Smanjenje ulova srdele i inćuna, u odnosu na 2014. godinu za 6 593 tone srdele i inćuna.

•Smanjenje ribolovne smrtnosti srdele.

Mjere upravljanja provedene u 2016. godini:

•Ograničenje ribolova na maksimalno 180 ribolovnih dana godišnje, maksimalno 144 ribolovnih dana godišnje koji ciljaju inćuna i maksimalno 20 ribolovnih dana mjesečno, za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom.

•Privremena mjera upravljanja: prostorno vremensku mjera regulacije ribolova zatvaranjem 35 % teritorijalnog mora RH, za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom veća od 12 metara, u trajanju od 6 mjeseca .

•Svi brodovi koji obavljaju ribolov male plave ribe obvezni su imati elektronski očevidnik

•Privremene obustave ribolova u vrijeme mrijesta srdele i inćuna za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom.

•Trajna obustava ribolova plovila autoriziranih za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom.

•Nacionalnu mjeru zabrane ribolova male plave ribe (srdele i inćuna) u vrijeme mrijesta srdele, u trajanju od sveukupno 20 dana (od 01. do 04. siječnja, od 15. do 31. prosinca), za plovila koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom namijenjenom za lov male plave ribe (srdelara).

Rezultati provedenih mjera u 2016. godini, u odnosu na 2014. godinu kada je RH ulovila 71 055 tona srdele i inćuna:

•Smanjenje ulova srdele i inćuna, u odnosu na 2014. godinu za 8 571 tona srdele i inćuna.

•Smanjenje ribolovne smrtnosti srdele.

Mjere upravljanja provedene u 2017. godini:

•Ograničenje ribolova na maksimalno 180 ribolovnih dana godišnje, maksimalno 144 ribolovnih dana godišnje koji ciljaju inćuna i maksimalno 20 ribolovnih dana mjesečno, za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom.

•Privremena mjera upravljanja: prostorno vremensku mjera regulacije ribolova zatvaranjem 35 % teritorijalnog mora RH, za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom veća od 12 metara, u trajanju od 11 mjeseci .

•Svi brodovi koji obavljaju ribolov male plave ribe obvezni su imati elektronski očevidnik.•Privremene obustave ribolova u vrijeme mrijesta srdele i inćuna , za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom.

•Trajna obustava ribolova plovila autoriziranih za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom.

•Nacionalnu mjeru zabrane ribolova male plave ribe (srdele i inćuna) u vrijeme mrijesta srdele, u trajanju od sveukupno 12 dana (od 01. do 04. siječnja, od 23. do 31. prosinca), za plovila koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom namijenjenom za lov male plave ribe (srdelara).

Rezultati provedenih mjera u 2017. godini, u odnosu na 2014. godinu kada je RH ulovila 71 055 tona srdele i inćuna:

•Smanjenje ulova srdele i inćuna, u odnosu na 2014. godinu za 11 930 tona srdele i inćuna.•Znanstveni rezultati za 2017. godinu još uvijek nisu napravljeni.

Mjere upravljanja koje provodimo u 2018. godini:

•Ograničenje ribolova na maksimalno 180 ribolovnih dana godišnje, maksimalno 144 ribolovnih dana godišnje koji ciljaju inćuna i maksimalno 20 ribolovnih dana mjesečno, za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom.

•Privremena mjera upravljanja: prostorno vremensku mjera regulacije ribolova zatvaranjem 35 % teritorijalnog mora RH, za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom veća od 12 metara, u trajanju od 12 mjeseci.

•Svi brodovi koji obavljaju ribolov male plave ribe obvezni su imati elektronski očevidnik (koji uključuje veličinu ribe (pcs/kg) po vrstama srdele i inćuna, te ribolovnu zonu) i VMS. Pecatura se piše iz razloga da se može razviti metoda dijelova mora gdje manja riba i otvaranja gdje je veća riba. Na način da uvijek bude zatvoreno 30 do 40 % ribolovnog mora.

•Privremene obustave ribolova u vrijeme mrijesta srdele i inćuna za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom.

•Nacionalnu mjeru zabrane ribolova male plave ribe (srdele i inćuna) u vrijeme mrijesta srdele, koja će trajati minimalno 15, a maksimalno 30 dana (od 01. do 15. siječnja, za prosinac još nije definirano), za plovila koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom namijenjenom za lov male plave ribe (srdelara).

Postignuti rezultati

Na početku veliki broj ribara nije bio spreman olako prihvatiti mjere upravljanja koje je Republika Hrvatska propisivala, postojao je otpor u prvim godinama primjene. Ribari su svakodnevno ponavljali da ribe ima u moru i pitali se zašto je ne smiju loviti, čemu tako dugotrajni lovostaji. Međutim nakon mnogo razgovora, prihvaćanja njihovih mišljenja osmišljene su i donesene mjere, koje su bile teške u pojedinim trenutcima za ribara, ali su ipak bile prihvatljive i ribari su mogli preživjeti teške periode. Hrvatska se odlučila za postepeno uvođenje rigoroznijih mjera. Mjera prostorno vremenske mjera regulacije ribolova zatvaranjem 30-40 % teritorijalnog mora RH, za sva autorizirana plovila za obavljanje ribolova okružujućom mrežom srdelarom veća od 12 metara, u počecima je trajala 4 mjeseca godišnje da bi u 2018. godini trebala trajati svih 12 mjeseci. Ovom mjerom ribari su primorani odlaziti na udaljenija lovišta, čime im se povećavaju manipulativni troškovi, ali se sad već vide rezultati i na tim udaljenijim lovištima se love veći primjerci male plave ribe, a koji su isplativiji od manjih primjeraka.

Kumulativno u posljednje tri godine, hrvatski ribari su se odrekli 27 000 tona ulova srdele i inćuna. Međutim nakon 4 godine primjene mjera upravljanja s ciljem zaštite stokova srdele i inćuna, danas imamo ribare koji sami svjedoče rezultatima na dnevnoj razini, sami primjećuju razliku u svojim ulovima, razliku u veličini ribe (pecaturi) koja se polako iz godine u godinu povećavala. Provedene mjere upravljanja rezultirale su smanjenjem ribolovnog napora i ribolovne smrtnosti srdele. Velika područja zaštićena su da bi se dozvolili bolji uvjeti rasta manjim primjercima (ne nedoraslim), ali također i bolji mrijest (zahvaljujući zabranama ribolova u vrijeme mrijesta).

email iconKontaktirajte nas
Opreativni program za pomorstvo i ribarstvo