Grupacija akvakulture HGK je jedan od 28 partnera iz 10 zemalja u strateškom EU projektu za poboljšanja mediteranskog uzgoja bijele ribe (prvenstveno lubina i komarče) PerformFISH. Perform FISH – Proizvodnja po mjeri potrošača: integriranje inovativnih pristupa za konkurentnu i održivu proizvodnju u cijelom lancu vrijednosti mediteranske akvakulture.

IZAZOV

Uzgoj komarče i lubina je važan sektor na Sredozemlju, što značajno pridonosi lokalnom gospodarstvu i stvaranju novih radnih mjesta u ruralnim i obalnim područjima. Komarča i brancin su po volumenu treća i četvrta najviše uzgajana vrsta riba u Europskoj uniji (EU) i prva u Republici Hrvatskoj. Međutim, posljednjih godina u EU raste zabrinutost zbog nedostatka rasta i poboljšanja mediteranskog uzgoja bijele ribe (MMFF) koji pokriva većinu proizvodnje komarče i lubina. Posljednje desetljeće ukupna proizvodnja u EU ostala je u stanju stagniranja, a cijela ova industrija je pod različitim pritiscima, uključujući tehnička, tržišno orijentirana, zakonodavna i financijska pitanja.

ŠTO ĆE UČINITI PerformFISH?

PerformFISH ima izravnu potporu MFF industrije, a udruge proizvođača iz Grčke, Španjolske, Italije, Francuske i Hrvatske (Grupacija akvakulture HGK) izravno su uključene kao partneri u projektu. Kroz svoje članstvo predstavljaju 92,8% ukupne proizvodnje komarče i lubina u EU. Njihovo sudjelovanje usmjerit će se na osiguranje da se istraživanje bavi potrebama sektora i da se stečeno znanje učinkovito prenosi njihovim članovima. PerformFISH će raditi na osiguranju održivog rasta MMFF industrije, temeljenog na percepciji potrošača i stvarnim tržišnim zahtjevima. Cilj mu je pružiti potporu uzgajalištima da rade ne samo u idealnim gospodarskim i okolišnim uvjetima, već i na društveno odgovoran način.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Značajno poboljšanje performansi žarišnih vrsta riba – komarče i lubina, kroz formiranje i mjerenje od sektora prihvaćenih Ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI). Povećana konkurentnost i poboljšanje percepcije potrošača i društva MMFF-a omogućavanjem industriji da usvoji holistički pristup:

• proizvodnji sigurne i zdrave hrane sa niskim ekološkim otiskom

• osiguranju zapošljavanja i trgovine u ruralnim, perifernim i obalnim područjima• smanjenju europske ovisnost o uvozu ribe

Izgradnja konsolidirane i unaprijeđene najbolje praksa u uzgoju riba kroz:

• usvojenu certifikaciju i osiguranje kvalitete• razvoj izgradnje ljudskih kapaciteta

• angažman s potrošačima i društvenim akterima za promicanje branda MMFF dobre prakse i kvalitetnih proizvoda.

UKRATKO O PROJEKTU

PROGRAM: Horizon 2020 (Socijalni izazov 2)

VRSTA DJELOVANJA: Istraživanje i inovacije (RIA)

TRAJANJE: svibanj 2017 – travanj 2022 (60 mjeseci)

KONZORCIJ: 28 partnera iz 10 zemalja

KOORDINATOR: Sveučilište u Tesaliji (UTH)

 

Više o projektu možete pronaći na poveznici www.performFISH.eu.

 

 

email iconKontaktirajte nas
Opreativni program za pomorstvo i ribarstvo