S obzirom da se ovih dana često govori o važnosti prehrane, odnosno konzumacije nutritivno vrijedne hrane, postavlja se pitanje što se događa s konzumacijom ribe u ovo doba pandemije virusa COVID-19. Kupovina i konzumacija ribe u europskim zemljama je u padu uslijed pandemije. Tako udruženje maldivskih prerađivača i izvoznika morskih plodova (MSPEA, engl. Maldives Seafood Processors and Exporters Association) navodi da je kupovina tune u Europi u padu za čak 30%.

Glavni razlog tome je zatvaranje ugostiteljskih restorana i ribarnica u brojnim europskim zemljama, koje su turistički izuzetno popularne i posjećene. Nažalost, europski dobavljači morskih plodova najavljuju još veći pad uvoza. Mediteransko savjetodavno vijeće (MedAC, engl. Mediterranean Advisory Council) u izvješću od 23. ožujka 2020. navodi da su potražnja za svježom ribom, ali i cijene svježe ribe, smanjeni. S druge strane, ukoliko i postoji potražnja za svježom ribom, postoje brojni problemi u logistici, odnosno distribuciji ribe. Prema podacima Norveškog Vijeća za ribarstvo (engl. The Norwegian Seafood Council) na globalnoj razini opada potražnja za svježom ribom, a raste interes za smrznutom i prerađenom ribom. Glavni razlog tomu je što potrošači rjeđe odlaze u nabavku hrane pa biraju hranu koja ima duži rok trajanja.

Što se pak tiče komercijalnog ribolova, ribari su uglavnom prekinuli aktivnosti ribolova i brodovi su ostali u lukama tako da postoji i dobra strana priče uzrokovana korona virusom. Za brojne riblje vrste, kao i znanstvenike koji ih istražuju, sada postoji mogućnost istraživanja novih, održivijih načina upravljanja oceanima i morima u razdoblju koje nam slijedi (po završetku pandemije). Znanstvenici navode da se ponašanje riba u ovom kratkom vremenu promijenilo, a sve zbog pandemije virusa COVID-19. Zbog smanjenja komercijalnog ribolova, na površini oceana i mora pojavljuju se manje ribe, a grabežljivci postaju aktivniji. Bilježi se i razvoj prerađivačke industrije. Zbog korona virusa porasla je potražnja za pakiranim proizvodima ribarstva na međunarodnoj razini.

Pandemija korona virusa već sada je u potpunosti promijenila naš životni stil. Osim što je većina nas ostala doma i više sami kuhamo, te nastojimo kupovati lokalne proizvode, okrenuli smo se i on-line kupovini. Neki ekonomisti smatraju da će se taj trend nastaviti i po završetku ove borbe s korona virusom, ali i da će potrošači više kupovati pakirane proizvode iz sigurnosnih razloga. Stoga je možda upravo sada vrijeme da ribari i trgovci i veletrgovci počnu koristiti i novi prodajni kanal (on-line prodaju) koji je u ova neobična vremena pokazao svoje prednosti.

O važnosti učestale konzumacije ribe već je više puta pisano na stranici Ribahrvatske.hr. Ipak, nije naodmet podsjetiti da redovita konzumacija ribe smanjuje vjerojatnost obolijevanja od srčanih bolesti, poboljšava rad mozga, pomaže u prevenciji depresije, pozitivno utječe na kvalitetu sna, ima preventivni učinak na razvoj Parkinsonove bolesti, može smanjiti rizik razvoja autoimunih bolesti, ublažava razvoj astme kod djece…

Autor: Marina Tomić Maksan (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet)

email iconKontaktirajte nas
Opreativni program za pomorstvo i ribarstvo