Radionice za korisnike mjere IV.3 Stavljanje na tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture i mjera produktivna ulaganja u akvakulturu​

Nakon održanih radionica u Zagrebu ( 28. lipnja 2017. godine), Rijeci (29. lipnja 2017. godine), te u Zadru (04. srpnja, 2017. godine) Uprava ribarstva organizira radionice vezane uz prethodnu najavu i na objavu Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, a koji su otvoreni za podnošenje Zahtjeva za potporu do 01. rujna 2017. godine.

Sljedeća radionica održati će se u Biogradu na Moru, dana 12. srpnja 2017. godine (srijeda) od 10:00 do 14:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru.

Za sudjelovanje na radionicama potrebno se prijaviti na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem telefona na broj 01/6443-180 najkasnije do 10. srpnja 2017. godine.

email iconKontaktirajte nas
Opreativni program za pomorstvo i ribarstvo