O kampanji:

Ugroženo Sredozemno more

Smanjuju se riblji fondovi Sredozemnog mora. Neki od njih su na rubu osiromašenja. Sve u svemu, 93 % ribljih fondova prekomjerno je iskorišteno. Ne samo ribari čiji se ulov sve više smanjuje, nego i znanstvenici koji kroz godine nadziru situaciju ukazuju na sve siromašnije riblje fondove.

Približno 10000 – 12000 morskih vrsta živi u Sredozemnom moru. No, ova je izuzetna biološka raznolikost u velikoj opasnosti i ugrožena zbog onečišćenja, klimatskih promjena i posebice zbog prekomjernog izlova. Daljnja odgoda poduzimanja usklađenih mjera mogla bi uzrokovati nepovratnu štetu i izlovljenost ključnih fondova koji su neophodni za sektor ribarstva.

Potrebno je djelovati odmah

Budući da se radi o zajedničkom resursu, to bi bio gubitak za sve nas, no utjecaj na ribare i mali ribolov bio bi poražavajući. Došlo bi do gubitka njihovih sredstava za život i nestanka tradicionalnog načina života. Stoga cilj mora biti neprekidna profitabilnost zajedno s održivosti kako bi se obnovio sektor ribarstva..

Koje se mjere već poduzimaju?

Sredozemne države potpisale su 2003. godine u Veneciji deklaraciju koja predstavlja temelj za poboljšanje znanstvenog istraživanja, zaštitu osjetljivih područja i ograničavanje ribolovnog napora. Države članice EU-a smanjile su svoje flote kako bi se omogućio održivi ribolov. Naši zakoni uključuju planove za upravljanje državnim i međunarodnim ribarstvom, ograničenje ulova i zahtjeve za zaštitu okoliša. Snažnom multilateralnom suradnjom potiču se sve države koje graniče sa Sredozemnim morem na pridržavanje jednakih pravila.

Iskustvo pokazuje da je uspjeh moguće postići, ali kada zajedničkim naporom rješavamo izazove. Takav primjer izvanredan je oporavak plavoperajne tune u Sredozemnom moru. Usklađene mjere za bolje upravljanje ovim ribarstvom dovele su do konkretnih rezultata i po prvi puta došlo je do povećanja kvota.

No potrebno je učiniti puno više. Zbog toga, osim potrebe za boljom provedbom i regulacijom postojećih mjera, povjerenik Vella pokreće strategiju za Sredozemno more da bi se poboljšalo stanje ribljih fondova.

Ključna stavka ove strategije jest podizanje svijesti o hitnosti i dimenzijama ovog problema, ali također i poticanje svih država na poduzimanje trenutnih i odlučnih mjera, što uključuje južne i istočne države Sredozemlja. Nedavni sastanci potvrdili su političku volju za poduzimanje mjera. Sastanak s ministrima svih država Sredozemlja koji se održao 27. travnja osnažio je poticaj za ostvarivanje sveobuhvatnog pristupa.

Kako vi možete pomoći?

Na osnovnoj razini, mala ribarstva i obalne zajednice mogu poduzeti određene mjere, a jednako tako i državna tijela, zakonodavci, ključni dionici, velike industrijske flote, nevladine organizacije i znanstvenici. Državne, europske i multilateralne politike moraju biti usuglašene kako bi se uspostavili kratkoročni, srednjoročni i dugoročni ciljevi.

MEDFISH4EVER – Naša baština, naša budućnost

Pomozite nam da je zaštitimo.

Više o kampanji možete pronaći ovdje.

Sadržaj preuzet sa stranica Europske Komisije:

email iconKontaktirajte nas
Opreativni program za pomorstvo i ribarstvo