Projekt “Riba Hrvatske – Jedi što vrijedi” pokrenut je u svrhu promocije proizvoda ribarstva Republike Hrvatske što obuhvaća proizvode iz ulova, uzgoja i prerade. Cilj projekta je pridonijeti povećanju potrošnje lokalnih proizvoda ribarstva, postići njihovo odgovarajuće vrednovanje, te izgradnja/podizanje kulture konzumacije ribe u Republici Hrvatskoj.

To se želi postići kroz podizanje svijesti potrošača o važnosti i ulaganjima u održivo ribarstvo u Republici Hrvatskoj, o visokoj nutritivnoj i zdravstvenoj vrijednosti hrane podrijetlom iz lokalnog uređenog ulova ili uzgoja i o važnosti da je proizvod koji konzumiraju iz sustava sigurnosti hrane dobro poznatih, visokih standarda.

Projektom se želi i stvoriti jedinstveni krovni brend tih proizvoda. Znak Riba Hrvatske jedi što vrijedi potrošačima će svjedočiti upravo to: da proizvod koji ga nosi potiče iz strogo kontroliranog sustava sigurnosti hrane, da se u proizvodnji pazi i jako puno ulaže u stroge uvjete zaštite okoliša, da se poštuju prava radnika i svi ostali pozitivni propisi RH i EU i da takva proizvodnja osigurava lokalne mogućnosti zapošljavanja, posebice u ruralnim područjima.

Isticanjem komparativnih prednosti i postizanjem njihove veće prepoznatljivosti želi se istaknuti sve što je uloženo da bi vrhunski lokalni proizvodi došli na stol potrošača i time omogućiti njihovo bolje ekonomsko vrednovanje. Time bi se omogućilo njihovo bolje pozicioniranje na tržištu kako u Republici Hrvatskoj tako i Europskoj uniji.

Projekt se financira sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sadržajno je blizak sličnim projektima koje je pokrenula Europska komisija: “Enjoy, it’s from Europe!” „MedFish4Ever“ „Inseparable“ i „Farmed in the EU“.

Projekt je ponovo pokrenula Hrvatska gospodarska komora uviđajući potrebe sektora odnosno svojih članica iz Udruženja ribarstva HGK. Projekt predstavlja nastavak sličnog projekta kojeg je 2011. odlukom Vlade RH pokrenulo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom.

 

email iconKontaktirajte nas
Opreativni program za pomorstvo i ribarstvo