Često znamo čuti od proizvođača kako imaju dobar proizvod, ali ga ne uspijevaju plasirati na tržište, tj. proizvod ne uspije pronaći put do krajnjeg kupca. Za to je potreban marketing, kojeg brojni ribari i uzgajivači ribe smatraju najvažnijim, ali ujedno i najizazovnijim dijelom u procesu proizvodnje ribe. Razlog tomu je što oni znaju prepoznati probleme u distribuciji, problem nedostatka tržišta, problem niskih cijena ili kvarljivosti proizvoda, ali rijetko znaju naći rješenja za navedene probleme. Uspješan marketing podrazumijeva stalno stjecanje novih znanja i vještina, te pravilno korištenje dostupnih informacija, a marketing ribe odnosi se na sve aktivnosti od proizvođača (ribara ili uzgajivača ribe) do potrošača.

U ovom članku orijentirat ćemo se na vještine i procese koji su potrebni za marketing ribe i ribljih prerađevina:

1. Istražiti ciljno tržište kako bi utvrdili potrebe potrošača i prema tim identificiranim potrebama kreirati svoju paletu proizvoda (svježa riba, filetirana riba, prerađena riba, podjela proizvoda po vrstama, podrijetlu, načinu proizvodnje i slično)
2. Sortirati ribu po veličini, vrsti, podrijetlu, načinu proizvodnje i razini prerade
3. Pakirati ribu sukladno propisima, ali i ostvariti prepoznatljivost na tržištu kroz originalna pakiranja ako se ne radi o rinfuznoj prodaji (npr. kombinacija ekološkog papira i folije, prepoznatljiv logo, brošura s receptima i slično)
4. Jasno označiti ribu kako bi potrošači dobili sve potrebne informacije (potrošačima je pri kupnji ribe od vanjskih obilježja najvažnije podrijetlo ribe,  jeli riba iz uzgoja ili je ulovljena, cijena, te od obilježja kvalitete boja škrgi, sam izgled ribe i bistroća očiju).
6. Osigurati tržne cijene koje su temeljene na istraživanju tržišta i konkurencije
7. Promovirati ribu i riblje prerađevine (ali i samu konzumaciju ribe kako bi se stvorila navika redovite konzumacije) putem masovnih medija (ako se radi o kompanijama) i koristiti e-marketing, posebno mali proizvođači (instagram, facebook profil, vlastita web stranica, portali) kako bi zadržali postojeće kupce i privukli nove kupce.

Nadamo se da će ribari i uzgajivači ribe primijeniti neki od navedenih savjeta, te tako lakše pronaći svoj put do krajnjeg kupca. Ono što je svakako važno je zadržati povjerenje kupca kako bi se kupac ponovno vratio i u konačnici postao vjeran (što znači zadovoljan) kupac, koji će vas dalje promovirati i uvijek vam se vraćati.

 

Autor: Marina Tomić Maksan (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet)

email iconKontaktirajte nas
Opreativni program za pomorstvo i ribarstvo