Polovicom ožujka izdana je znanstvena monografija “Ihtiofauna Jadranskoga mora” u izdanju izdavačke kuće “Golden marketing-Tehnička knjiga” iz Zagreba i Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Autori ovog vrijednog djela su prof.dr.sc. Jakov Dulčić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i dr.sc. Marcelo Kovačić, viši kustos Prirodoslovnog muzeja u Rijeci. Oba autora ugledni su europski i svjetski stručnjaci u području ihtiologije, a njihov rad je priznat i na nacionalnom i na međunarodnom nivou.

U ovom izvornom autorskom djelu s jasnim znanstvenim doprinosom na području ihtiologije i to u njegovom uvodnom dijelu je prikazana povijest poznavanja biološke raznolikosti ihtiofaune Jadranskoga mora te biološka raznolikost i sastav ihtiofaune Jadranskoga mora danas. U drugom dijelu su prikazane upute kako se koristiti ovom knjigom, a u trećem je dat pregled Jadranskih vrsta riba s ključem za određivanje. U pregledu vrsta za svaku od njih (456 vrsta) su dati: hrvatski naziv vrste, znanstveni naziv, sinonimi, engleski naziv, veličina, izgled, obojenost, ekologija, biologija, rasprostranjenost i učestalost, važnost za ljude, ugroženost, zaštita i literature.

Pročitajte što su vam još sve pripremili autori u ovom vrijednom djelu na službenoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

email iconKontaktirajte nas
Opreativni program za pomorstvo i ribarstvo