Akvakultura ima sposobnost da zadovolji globalnu potražnju, a pritom smanjujući pritisak na ribolov ‘divlje’ ribe. Akvakultura je najbrže rastući sektor proizvodnje hrane na svijetu i više od polovice ribe koja se konzumira u svijetu već dolazi iz akvakulture. Održivost u sektoru morske hrane, kako u akvakulturi tako i u ribarstvu, iznimno je važna svim sudionicima sektora, uključujući i potrošače. Certifikacija osigurava dokaz dionicima, kupcima i potrošačima da se proizvodnjom upravlja na odgovoran način, u skladu s najboljim društvenim praksama i praksama okoliša.

ASC (engl. Aquaculture Stewardship Council) ili u slobodnom prijevodu „vijeće za upravljanje akvakulturom“ neovisna je neprofitna organizacija te organizacija za označavanje koja uspostavlja protokol o uzgojenim morskim organizmima, istovremeno osiguravajući održivu akvakulturu. ASC certifikat zahtijeva da uzgajališta riba ispunjavaju stroge zahtjeve i garantira kupcima da je riba proizvedena na društveno i okolišno odgovoran način. Da bi bili certificirani prema ASC normi uzgajivači moraju ispuniti niz zahtjeva koji se odnose na planiranje, razvoj i provođenje sustava uzgoja i proizvodnje. Znatni, često nenamjerni, štetni učinci povezani s akvakulturom, uključujući prekomjernu upotrebu antibiotika i loše upravljanje lokalitetima uzgoja, smanjuju se ASC certifikatom.

Certificiranje u akvakulturi - ASC

Izvor: www.asc-aqua.org

Primjenom više od 150 pokazatelja uspješnosti, ASC pomaže pomaknuti/usmjeriti industriju akvakulture prema održivosti uz standarde koji:
smanjuju uporabu pesticida i kemikalija
• zahtijevaju najbolju praksu za sprječavanje širenja bolesti i parazita između uzgajanih riba i divljih riba
• proaktivno sprječavaju mogući bijeg riba
• određuju stroge kriterije za korištenje resursa i održivu riblju hranu
reguliraju postupke pri hranidbi, smanjujući količinu riblje hrane koja pada u vodu ispod uzgajališta
• održavaju kvalitetu vode
• reguliraju gdje se uzgajališta mogu smjestiti zbog zaštite osjetljivih područja prirode

ASC također osigurava socijalna prava i sigurnost radnika koji rade na uzgajalištima i žive u lokalnim zajednicama. Od hrvatskih proizvođača morske hrane, Cromaris d.d. je 2019. g. za svoja uzgajališta brancina, orade i hame dobio ASC certifikat ovjeren od strane neovisnog revizora.

Autor: Daniel Matulić, (Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet)

email iconKontaktirajte nas
Opreativni program za pomorstvo i ribarstvo